Meditation

Meditation är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Andra uttryck för det som sker vid meditation är bland annat "stilla begrundan", "att lyssna inåt", "försjunkenhet". Det finns en rad olika former av meditation, men gemensamt är att man ska stilla sitt sinne. Syftet är att man ska bli mer harmonisk och få större insikt i vem eller vad man är. Ordet meditation kommer från latinets meditari, 'tänka efter' 'tänka över'.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev