MEDIYOGA

Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till. Yoga kan översättas som förening eller balans och är en disciplin att skapa grundläggande balans i livets alla delar. Yoga handlar i sin kärna om att möta sig själv, att bli mer medveten på alla plan. Att träna yoga handlar om att aktivt ta ett beslut att skapa positiva förändringar i livet. En sådan kan vara gällande din hälsa.

MediYoga är en svenskutvecklad yogaform, utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med tusentals människor sedan 1997. Detta år medverkade vi i Sveriges fo¨rsta yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i mer a¨n 90 % av den vetenskapliga forskningen pa° yoga i Sverige.Denna terapeutiska yogaform är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier.

2010 tog Danderyds Sjukhus det fo¨rsta steget att som fo¨rsta sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga om regulja¨r rehab till sina hja¨rtpatienter. Just nu medverkar vi i tva° av va¨rldens kanske sto¨rsta yogastudier i sitt slag: Fo¨rmaksflimmer pa° Danderyds Sjukhus och Hja¨rtsvikt pa° Karolinska Institutet. MediYoga erbjuds idag pa° mer a¨n 160 sjukhus och va°rdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancerva°rd, a¨ldreva°rd, hja¨rta/ka¨rl och i den palliativa va°rden m.fl.

I Sverige är yoga som terapi och rehabilitering en verksamhet som växer. Stressen och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället. MediYoga är ett enkelt verktyg och terapi för hälsa och balans, en strävan till integrering mot helhet och medvetenhet med utövaren i förarsätet. MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk och kraftfull yogaform som passar alla.

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYog är inte en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, ma¨nniskan som energivarelse, helheten.

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl. – och samtidigt anpassas för den enskildes specifika och unika förutsättningar och behov.

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare är andningen central och den funktion som styr övriga delar.

Välkommen att prova MediYoga gratis på Öppet Hus den 12 januari. Kurser kommer att starta i Januari 2019.

Hoppas vi ses! :)

//Cecilia

Prenumerera på vårt nyhetsbrev