Qigong

Måndagar kl. 10.00-10.50

start 30 aug, 7 ggr


Qigong ingår som en del i traditionell kinesisk medicin där du genom mjuka, meditativa rörelser påverkar det egna naturliga energisystemet i kroppen (precis som man gör i tex akupunktur, men med nålar).
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska.
Allt i en ständig växelverkan.

Andningen är en viktig del i qigong. Tillsammans med kroppsrörelserna får du öva på att andas avslappnat så att ditt nervsystem balanseras och sinnet får komma till ro.

Även meditation och mindfulness finns med som naturliga inslag i den här kursen.

Alla kan vara med, inga förkunskaper behövs.
Rörelserna kan göras både stående och sittande på stol.

Pris

Ord. pris: 980 kr
Pensionär/studerande/sjukskriven: 870 kr

"Qigong is a way of being.
Being soft, yet strong.

Qigong is a way of breathing.
Breathing deeply, yet calmly.

Qigong is a way of standing.
Alert, yet relaxed."


                        - Nigel Mills
 

 

Eva-Karin Wollsén är din lärare på Qigong-kursen

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev