Ashtanga Vinyasa Yoga

Låt kroppen jobba och sinnet vila

Ashtanga yoga är en av de mer dynamiska och fysiska yogaformerna och består av fasta serier (sekvenser av positioner) som med tiden sätter sig i ryggraden så att du kan dem utantill.

Kärnan i Ashtanga yoga är: andning, rörelse och blickpunkt.


Dessa tre hörnstenar koordineras med varandra och skapar en form av somatisk meditation eller mindfulnessutövning där du förnimmer och observerar kroppen och sinnet inifrån.

Centrerad, lugn och grundad

Syftet är att med hjälp av andning, rörelse och kroppshållning, göra dig centrerad, lugn och grundad.
Oroliga och splittrade tankar får komma till ro och det stressade får bli lugnt.


Vi bygger upp en känsla av att kroppen och ditt eget varande, är en trygg plats och en säker utgångspunkt för att möta det som kan vara utmanande och jobbigt.

Vitalitet, energi och livskraft

När vi springer genom vardagen är det lätt att axlarna åker upp, käkarna biter samman, ryggmusklerna hårdnar och spänningar sätter sig på ställen du kanske inte ens är medveten om.

Att spänna sig tar mycket onödig energi och kan även ge värk och smärta i kroppen.

Yogarörelserna ihop med en lugn, djup och rytmisk andning och ett meditativt förhållningssätt, hjälper spänningar att släppa taget.
Så att d
en energi du använde för att hålla motståndet och spänningarna i kroppen, kan frigöras och istället bli till vitalitet och livskraft.

Du känner dig påfylld, balanserad och lugn på samma gång.

Första och andra serien

Ashtanga yoga består totalt sex olika serier (yogaprogram). På YogaCentrum fokuserar vi på den första och andra serien, som kompletterar varandra rörelsemässigt och tillsammans skapar god balans.

Du börjar med att lära dig den första serien, och när du känner dig förankrad och trygg i den, eller en del av den, börjar du så smått att integrera delar av den andra serien.

Den första serien är mer grundande och lugnande, den andra serien är mer upplyftande energimässigt samt utmanar dig styrkemässigt och fördjupar den typ av positioner du mötte i första serien.

Jag vill utvecklas och lära mig mer

Vi erbjuder Ashtanga yoga för nybörjare och fortsättare.

När du kommit en bit på väg kan det dock vara svårt att fortsätta utvecklas enbart i grupp, eftersom alla i gruppen kommer möta motstånd i olika typer av positioner.

Det som är lätt för dig är svårt för någon annan och vice versa.

För att få tid och utrymme att utvecklas vidare, rekommenderar vi att du antingen kombinerar eller alternerar gruppträning med det som kallas Mysore, egenträning i grupp med hjälp och assistans.

Gästlärare

Med jämna mellanrum bjuder vi in gästlärare, de lärare vi själva tränar med och inspireras av.

Du rekommenderas varmt att vara med vid dess tillfällen, eftersom det breddar, vidgar oh fördjupar din kunskap och förståelse för yoga och hur du anpassar den för dina egna behov.

På en workshop har vi mer tid att gå igenom och fila på detaljer, och det är bra att höra samma instruktioner från olika lärare, eftersom vi alla uttrycker samma sak på olika sätt.

Det du hört många gånger förut kan få en helt nya perspektiv och fördjupas när du hör det från flera olika källor.

 

 

  

 

 
Passbeskrivning   

Grunderna för nybörjare och vana


Tisdagar kl. 17.00 - 18.00 

Det här är både för dig som är nybörjare och dig som redan är lite van och vill öva grunderna i ett lugnare tempo. 

Vi går igenom de inledande solhälsningarna och bygger på med fler rörelser allt eftersom.

Tanken är att du ska få en förståelse för hur andning och rörelse hänger ihop och skapar en känsla av närvaro och fokus, som ger ett lugn i kroppen.

Du kommer få jobba med smidighet, stabiliserande styrka och känslan av flöde i passet.
Vi avslutar med skön avslappning för vila och återhämtning.

Fortsättare, steg 2


Tisdagar kl. 18.15

Det här är för dig som övat Ashtanga yoga (eller någon liknande yogaform) en termin eller mer och börjar blir lite van.
Passet leds i ett jämnt flöde koordinerat med andningen.

Vi övar delar av första serien och integrerar i viss mån delar av andra serien för att få ett väl avrundat pass.
Ibland övar vi ungefär halva serien linjärt så som den ser ut, ibland på ett mer otraditionellt sätt där vi sätter samman olika delar av första serien och element av den andra.

Vi avslutar med djupavslappning.

Egenpraktik, med hjälp och assistans
(Mysore)


Söndagar kl. 15.00 - 16.50
OBS! Passet går varannan vecka.

Det här passet är både för totala nybörjare och för dig som yogat länge och vill ha tid och utrymme att uvecklas vidare i din yogapraktik.
Är du helt nybörjare får du först lära dig solhälsningarna och sen bygga på med fler positioner efter hand.

1. Lära dig utöva yoga på egen hand.
Precis som att du kan gå ut och ta dig en joggingtur eller åka till badhuset och simma, erbjuder vi dig möjligheten att lära dig yoga på egen hand, så att du även i din yogapraktik kan vara självständig.

2. Utöka, utveckla och fördjupa din pågående yogapraktik.
När du vill lära dig mer än vad som möjliggörs i gruppassen, är Mysore ett bra forum.
Här får du utveckla och fördjupa din yogaträning i en takt som är helt skräddarsydd för dig själv.
Som privatyoga i grupp.

3. Fördjupad upplevelse av yoga.
När du lärt dig en liten bit av sekvensen, när du har ett litet program som du kan öva på egen hand (även om det är kort), får du utöva det i din egen takt i den egen andnings rytm och på ditt sätt.
Uppmärksamheten är helt på din egen upplevelse, snarare än att hålla koll på vad läraren gör och säger. 
Det blir en fördjupad upplevelse av skeenden och förnimmelser i dig när du yogar.

3. Dagsformen och specifika behov får styra
Individuell yoga gör att du kan låta dagsformen styra.
Kroppen känns sällan likadan från dag till dag. Ibland kan vi ta i lite mer, ibland måste vi ta det lugnare.
Du kan yoga allt från ca 20 min upp till ett par timmar - du bestämmer.

 

Mysore är namnet på staden i Indien där Ashtanga Vinyasa Yoga uppstod.
Det kallas Mysore när vi övar på egen hand med lärarens hjälp och assistans, så som man traditionellt övade yoga innan den kom till västvärlden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev