Ty Landrum

Thread of Breath

21-23 juli, 2023
 

 

Andningen som grund för fysisk rörelse och djupgående meditation

I den här kursen lär du dig att jobba med andetaget som grund för linjeringen av din kroppshållning i de olika yogarörelserna.
Det kommer hjälpa dig att hitta mer mjukhet, lätthet, fluiditet och samtidigt kraft och stabilitet, så att yogarörelserna både blir enklare, säkrare och skönare att göra.

Andetaget och hur det jobbar i dina kroppsrörelser, blir också grunden för djugående meditation och mindfulness-teknik.

 

Enkla, kraftfulla tekniker för lugn, klarhet och mer energi

Det du lär dig i kursen är traditionella Hatha Yoga-tekniker, som ligger till grund för yogaformerna Ashtanga Vinyasa Yoga och Vinyasa Yoga.

Här använder du in- och ut-andningens motsatta krafter för att komma till balans, fysiskt mentalt och emotionellt.

Den traditionella tekniken är att balansera kroppens hållning med hjälp av andetagets naturliga rörelser, samtidigt som uppmärksamhet och andning, får löpa upp genom den mittlinje i din kropp, som kallas Sushumna Nadi.
Sushumna Nadi löper från bäckenbottens mitt, upp utmed ryggraden, genom de psykosomatiska centra som kallas chakran.

När andning, rörelse och uppmärksamhet används för att lyfta energi upp genom Sushumna Nadi som meditations- eller mindfulness-teknik, kan tankar och minnen och den psykiska energi som är bunden i dem, få möjlighet att frigöras.

Du är fullt närvarande med det du upplever och känner i och genom din kropp, samtidigt som du andas lugnt och rytmiskt, i alla de former kroppen får ta i yogan.

Det blir ett sätt att bjuda in till djupare lugn, större klarhet och den upprymdhet som naturligt infinner sig när stagnerad energi får förlösas.

 

 

Ty Landrum

Ty kommer från USA, och har utövat yoga sedan 2005.
Med sin universitetsbakgrund i filosofi, har han en rik källa att ösa ur, för att förklara den inre dynamiken i yogans värld.
Hans passion är att dela yogan med alla som vill lära sig och 
är en internationellt mycket uppsakattad yogalärare.
Han lever tillsammans med sin fru och deras två små barn.
 

 

BOKA

Mejla din anmälan till: info@yoga-centrum.se

Uppge:

Om du vill delta i hela helgen eller en del av den.
Namn
Adress
Telefonnummer.

OBS! Din plats är bokad när vi tagit emot din betalning.

Vid avbokning tas en avbokningsavgift på motsvarande 35 Euro ut.
Avbokning inom 30 dagar innan kursens start, återbetalas ej.


Pris 

Hela workshopen (fredag - söndag) = 3 350 kr

En heldag, lördag eller söndag = 1 100 kr

Endast workshops, lördag eller söndag = 850 kr
(Ej yogapasset på morgonen, men de övriga tre workshopsen under dagen)

 

 

 

 

 

 

Var?

På YogaCentrum i Lidköping.

Sockerbruksgatan 1, Lidköping.
4:e våningen.

Buss- och tåg-stationen ligger precis utanför byggnaden där studion ligger.
Du blir framkörd till dörren!

Gratis parkering finns på alla sidor om huset.

Hotell, vandrarhem och centrum finns på några minturs gångavstång.

Program

Fredag
 

Syrya Namaskar, solhälsning, kl. 18.00 - 20.00

Lördag
 

Vinyasa yogapass, kl. 08.00 - 10.00
Pranayama och Meditation, kl. 10.00 - 11.00
Bakåtböjar, kl. 12.00 - 14.00
Teori: 5 pranas, kl. 14.00 - 15.00

Söndag
 

Mysore, yogapass kl. 08.00 - 10.00
Pranayama och Meditation, kl. 10.00 - 11.00
Mula Bandha, kl. 12.00 - 14.00
Filosofi och mytologi: den kreativa principen kl. 14.00 - 15.00

 

 

Programbeskrivning

Surya Namaskar - Solhälsning
 

I yoga symboliserar solen mittpunkten i oss själva och vår subtila kropp, där vår livskraft sammanfaller och utgår ifrån.
Vår egen mitt, vårt center, kallas i Hatha Yoga för Sushumna Nadi, och metoden är att medvetet "lyfta" livskraft upp genom den mittlinjen, genom våra psyskosomatiska centra som kallas Chakran, för att frigöra spänningar och låsningar mentalt, känslomässigt och fysiskt.

I den här sessionen övar vi på grundläggande teknik i solhälsningarna, som sen bär dig genom resten av yogans rörelser.

Vi utforskar hur andningen kan hjälpa dig att göra rörelserna med större lätthet och hur yogans rörelser blir till en form av meditation.

ALLA kan vara med.

Vinyasa yogapass - att skapa balans
 

Det här yogapasset fokuserar på att balansera andningens två motsatta krafter/rörelseriktningar, som i yoga och ayurveda kallas för Prana och Apana.

Prana och Apana står för olika rörelsemönster i din kropp, som kommer påverka hur du upplever dig själv på ett mentalt och emotionellt plan.
När du balanserar dessa två rörelsemönster och integrerar dem i varandra, uppstår känslan av balans, och du kan slappna av mentalt.

I passet etablerar vi en jämn, stadig andningsrytm, som tillsammans med strukturen på hur passet är uppbyggt, lyfter energin upp genom Sushumna Nadi, så att du efteråt känner dig upplyft och vitaliserad.

Passet är fullt av utmaningar, men ALLA är välkomna. 
Både du som nyss börjat yoga och du som är mer van.

Det är en guidad klass där vi rör oss, andas och fokuserar tillsammans som en enda levande organism.

Pranayama och Meditation
 

Pranayama innebär andningsövningar.
Att ge utrymme och plats åt andnigen, och att känna den energi i andningen som ger oss liv.

I den här sessionen får du lära dig en enkel men mycket kraftfull pranayama-sekvens.
En serie övningar som har potential att fullständigt transformera upplevelsen av din andning, som du sen kan fortsätta att praktisera på egen hand om du vill.

Sessionen avslutas med en djup form av meditation.

Bakåtböjar
 

Bakåtböjarna kan upplevas som svåra och utmanande, och också skapa en känsla av att göra sig själv sårbar.
Känsliga delar av kroppen exponerade, som halsen, hjärtat och buken, delar av kroppen som vi är djupt betingade att skydda för att överleva. 

I den här sessionen utforskar vi hur vi med hjälp av andingen och att vara i kontakt med rätt muskelgrupper, kan hitta en känsla av kraft och stöd, djupt inne i kroppen.

Känslan av kraft och stöd djupt inne i dig själv, kan hjälpa dig att hantera känslan av sårbarhet och göra bakåtböjarna mer lättillgängliga och skönare att utföra.
Så att istället för att kämpa, och blir det till en upplevelse som är energimässigt upplyftande, vitaliserande och gör dig mer mentalt vaken klar.

Vi går igenom hur du på ett intelligent sätt kan jobba med diafragman, psoas, och musklerna i mage och bäckenbotten för att skapa längd, rörlighet och följsamhet i ryggraden. 

Så att du kan öppna upp kroppen, och elegant och lätt, sträcka dig in i bakåtböjande former!

Alla är välkomna!


Filosofi

5 kategorier av rörelseenergi enligt yoga och ayurveda - de fem pranas
 

I yoga och ayurveda, används ordet Vata för att benämna all form av rörelse i kroppen och naturen.
Impulsen till liv är en rörelse och benämns Prana, eller livsenergi.

Här utforskar vi hur dessa fem rörelsemönster tar sitt uttryck i andningen, kroppen, och hur du känner dig mentalt och emotionellt, och 
du får lära dig hur du utövar yoga för att balansera dessa 5 pranas.
Som ett sätt att skapa balans i dig själv på alla plan samtidigt.

Vi är vana vid att tänka på "linjering" som den det sätt vi placerar kroppen i yogapositionerna, och det är den "yttre linjerinen".
Att jobba med rörelse och andning på ett sätt som balanserar prana, är den "inre linjeringen" i yogan.

Det här traditionella sättet att undervisa yoga på, kommer ge dig helt nya perspektiv på den inre dynamiken i Vinyasa Yoga.
 

Mysore, yogapass
 

Det här är ett yogapass i "Mysore Style", vilket innebär att vi yogar tillsammans, mestadels i tystnad, och du följer den naturliga rytmen i ditt eget andetag.

Passet är inte guidat, utan läraren är med för att assistera dig i positionerna och ge dig personlig uppmärksamhet.

Är du inte inte van att öva yoga på egen hand eller aldrig gjort det, är du mycket varmt välkommen att vara med och öva på solhälsningarna som du lärde dig på fredag kväll.

Tanken är inte att utföra något perfekt eller bra, utan att i tystnad få vila med din uppmärksamhet i kroppen när du utför dina yogarörelser.

Passet är två timmar långt för att du som har ett längre yogapass ska få möjlighet att ta dig tid.
Men du kan precis lika gärna tex öva solhälsningar i 20 minuter.

Du övar precis så länge eller kort som du vill inom tidsramen vi har.
Övar du kortare stund kan du även börja lite senare om du vill ha sovmorgon, tex komma kl. 9 istället för kl. 8...

Ashtanga eller Vinyasa yoga, du väljer själv vilken yogaform du övar!

Mula Bandha

 

En del menar att mula bandha är en aktivering av bäckenbottens muskulatur, andra menar att mula bandha är något helt annat, nämligen den esoteriska upplevelsen av icke-dualitet, en förening av dig själv med det som är större än du själv.

Vad har dess två synsätt gemensamt?
I de den här sessionen är målet att förklara och tydliggöra vad som menas, och hur vi jobbar med mula bandha som en del av tekniken vi använder i yogan.

Genom att observera andningen, kan vi upptäck en impuls, eller känselförnimmelse som löper som en tråd eller linje från bäckenbottens mitt upp genom kroppen till mjuka gommen.

Vi medvetandegör och centrerar oss med uppmärksamheten i den mittlinjen, drar med andetaget kraft upp genom den, som ett sätt att bjuda in till de finare, mer subtila aspekterna av mula bandha.

Den här sessionen involverar lättare yogapraktik, pranayama och visualiseringsövningar.

ALLA är välkomna!

Filosof och mytologi

Naturens kreativa kraft, och gudinnan Sati

I tantrisk filosfofi, är den feminina principen en symbol för den kreativa impuls som skapar livet.

I den yogiska mytologin, symboliseras skapelsens och naturens kreativa kraft av olika aspekter av gudinnan Shakti, som precis som naturen sjävl, är överflödi och rikligt givande, men också oförutsägbar och överväldigande.

Shakti skapar hela tiden, oavbrutet i all oändlighet, och det är varje liten upplevelse i ditt liv, som är Shakti.

Ibland är upplevelserna i livet oförmärkta, ibland jobbiga, så att vi vill mota bort eller hålla ifrån oss. Ibland så bra att vi vill hålla kvar och söka mer.
Men verklighetheten, naturen och livet går inte att stoppa, mota bort, eller hålla kvar. Det är en dynamisk process, ett ständigt flöde där allt uppstår, lever och dör.

Hemligheten i utövandet av yoga, är att med öppenhet, utan dömande och värdering, låta livets upplevelser ta plats i ditt medvetande och uppleva helt och fullt. Så att den energi som finns i dina upplevelser, i dina tankar och känslor, kan flöda igenom och ta sitt naturliga, konstruktiva uttryck.
Som motsats till att hålla fast eller hålla emot det du upplever genom fysiska spänningar i kroppen, och mentalt genom fastna i tankar och skapa historier runt det du upplever, som tar dig bort från den direkta upplevelsen.

När du öppnar upp för kraften och energin i dina upplevelser utan spänningar, kan tankar, känslor och upplevelser få passera igenom dig och lämna dig öppen och fri att släppa det som inte är konstruktivt att hålla kvar, och samtidigt göra dig fri att låta naturens intelligens och kreativitet få skapa och uttrycka sig genom dig.

I den här sessionen, utforskar vi den inre processen, genom myten/sagan om gudinnan Sati, som betyder "Hon som är".

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev