Utbildning I AM

Det kanske aldrig har funnits större utmaningar än idag, men samtidigt kanske heller aldrig bättre möjligheter att skapa balans i oss själva – och låta det avspegla sig i världen omkring oss – via olika holistiska metoder som exempelvis yoga och meditation.

Yogans uttalade syfte sedan tusentals år är insikt och medvetenhet. Behovet av detta är idag större än någonsin och basen för I AM:s hela verksamhet, som handlar om att via reflektion och klarsyn lyfta fram och tydliggöra yogans kärna. Detta sker bland annat via institutets utbildningar, vars syfte att fördjupa dig in i det yogiska, tekniskt, filosofiskt och energimässigt.

För att skapa balans är det viktigt, inte minst inom andliga traditioner att se klart, vara autentisk och leva som man lär. Yoga är inte en kostym att ta på och av. Att förmedla dess transformerande principer innebär ett ansvar. Som yogalärare behöver jag ställa mig frågor som:

Varför gör jag detta, vilka är mina skäl?
Hur åstadkommer jag detta på bästa sätt?
Vad ska jag göra för att uppnå detta?

Att lära ut yoga är att ge människor verktyg att förändra sina liv i det inre, vilket ger avtryck i det yttre. Vi som förmedlar verktygen behöver vara bra på våra jobb. En grundregel inom kundalini yoga traditionen är att jag som lärare alltid strävar efter att göra mina elever tio gånger bättre på detta än vad jag själv är. 

Läs mer om I AM:s utbildningar och vad tidigare deltagare har sagt här – och varmt välkommen på yogamattan!

Om våra utbildningar

Institutets utbildningar är i tre steg, sex heldagar under en termin, ca 140 tim. per steg. Utbildningen sker på YogaCentrum i Mariestad, tre helger, lör och sön.

Alla utbildningsdagar filmas och tillgängliggörs via ett arkiv tillsammans med annat material. Interna chattforum via FB för utbyte mellan deltagarna ingår.

Kursavgift 15,900 kr inkl. moms och kursmaterial per steg.

OBS! Modulen Wabing (benskaket) som ingår i kursavgiften för Steg 1 är obligatorisk för att få diplom i INSTRUKTÖR – Steg 1.

 

Antal tillfällen & datum

Totalt 3 tillfällen.
  • Vecka 4: 27  januari 9-17, 28 januari 9-16
  • Vecka 8: 24 februari 9-17, 25 februari 9-16
  • Vecka 12: 23 mars 9-17, 24 mars 9-16

 

Wabing

Vad är Wabing

Wabing är en resiliens och avslappningsmetod som består av

1.    Stretch- och pressurövningar

2.    The Good Vibrations® – Neurogena skakningar

3.    Meditationsövningar

I Wabing arbetar vi med kropp, känslor och tankar integrerat. Det primära syftet är att skapa djupare muskulär avslappning, förbättra ens känslomedvetenhet, samt nå ett lugnt och koncentrerat sinnestillstånd.
Läs mer om Wabing här (http://www.wabenation.com/wabing/)

Målsättning med utbildningen

Syftet med utbildningen är att lära ut hur Wabing kan användas som en del av yoga eller som en fristående komponent.

Omfattning

·       Wabing Online – fem olika Wabingpass som sammanlagt görs 20 gånger

·       5 st online utbildningsmoduler bestående av föreläsningar, fördjupningsmaterial & hemuppgifter

·       1 st Live Webbinarium for att kunna ställa frågor

·       1 st Certifieringssession (sker online och i grupp)

Innehåll

Utöver de moment som tillhandahållits i instruktörsutbildningen med Göran Boll ingår:

·       Fakta om nervsystemet (limbisk reglering, kamp/flykt, frys/underkastelse, sociala
nervsystemet)

·       Förståelse för The Good Vibrations®, de neurogena sakningarna och dess effekter

·       Fem olika “Wabing skills” för att fördjupa upplevelsen av The Good Vibrations®

·       Självreglering i relation till de neurogena skakningarna

·       Grundning och att hålla rummet för gruppen

·       Stretch rutin för aktivering av de neurogena skakningarna

·       Interventioner – Vad påverkar skaket – hur få igång skak hos alla deltagare, hur öppna upp blockeringar, potentiella reaktioner och hur man hanterar dessa

Certifiering

Certifiering sker I grupp via Zoom med Wabenation. Inför certifieringstillfället behöver du dels filma in nedan pass och få dessa godkända av Wabenation samt få godkänt på genomförda hemuppgifter (mer detaljer för inspelning och hemuppgifterna erhålls i den första utbildningsmodulen).

Följande ska filmas in:

·       en egen Wabingsession där du skakar själv

·       en individuell session som du leder

Dessa filmer skickas in till Wabenation som vi granskar och godkänner. Därefter bokar vi ett certifieringstillfälle via Skype.

Behövs det fler handledningstillfällen för att få godkänt på filmade pass bokas detta separat och kostar 500 kr/30 min. Om du inte kan vara med vid det inbokade certifieringstillfället kan du vänta till nästa gång eller boka in en separat certifieringssession till en kostnad av 1000 kr.

Kursmaterial och Hemuppgifter

I de olika utbildningsmodulen kommer du lyssna på föreläsningar, läsa relevanta artiklar och göra hemuppgifter som innefattar instuderings- och reflektionsfrågor. Hemuppgifterna är utbildande och hjälper till att integrera kursmaterialet samt fördjupa din egen process av att göra Wabing

Lärare från Wabenation

Jonas Nordström

Jonas Nordström, Ph.D. är lärare på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. För tillfället doktorerar Jonas även i klinisk psykologi (forskar på de neurogena skakningarna) och är i processen att bli legitimerad psykolog i USA.

Jonas har under de senaste 15 åren utbildat, handlett och vidareutvecklat kunskapen om de neurogena skakningar i nära samarbete med skaparen av TRE®, Dr David Berceli, Ph.D.

Med ett förflutet som yogalärare och trauma terapeut brukar Jonas även utbilda yoga terapeuter och andra kroppsterapeuter.

Therese Ericson

Therese Ericson är certifierad Wabing- och TRE® instruktör.

Therese är medgrundare av Wabing och VD i Wabenation AB som utbildar och tillhandahåller Wabing.

 

 

 
 

Vad är en I AM instruktör

Instruktören kan lära ut I AM passen, är införstådd med tanken bakom I AM, vet vad yamas & niyamas är, förstår principerna avseende pranayama, kan lära ut yogisk andning och andetagets uppbyggnad. Instruktören förstår passets underliggande energiprinciper, kan beskriva olika effekter av varje yogaövning, har en förståelse för den meditativa processen.

Utbildningen innefattar hur en yogaövning tekniskt/energimässigt är sammansatt, yogisk livskunskap, chakrasystemet och yoga i relation till kvantfysik, yogans historik och filosofi, bl.a. Patanjali yoga sutras. Utbildningen inkluderar också grundkunskaper i Wabing (benskaket) via obligatorisk sep. modul.

Målsättning med utbildningen

Att förmedla verktyg som ger deltagarna möjlighet att må bättre i sin vardag, göra sig själva klokare, kunna förmedla verktygen och sin egen klokskap vidare till sina elever. Instruktören har förståelse för helheten, yogans syfte, olika detaljer och hur delarna bygger upp en djupare helhet.

Omfattning

Instruktörsutbildningarna 1, 2 & 3 löper vardera över en termin, sex lektionsdagar, ca 40 timmar lärarledd tid, med tre veckor mellan varje träff. 100 timmar obligatorisk praktisk och teoretisk fördjupande träning mellan träffarna.

Instruktörsutbildning steg 1-3 – övergripande

Som röda trådar genom alla tre steg löper ständigt återkommande ämnen som: vad/hur/varför; I AM instruktörens roll, praktiskt, etiskt, vikten av ständig fördjupning samt: WABING (benskaket) som är integrerat i alla pass vi gör och vars syfte är att frigöra djupt liggande spänningar i kropp och sinne.

Instruktörsutbildning steg 1 – innehåll

·       ANDETAGET – andningens mekanismer, andningens pedagogik – Pranayama.

·       YOGAPASSET & ASANAS – syfte, alla enskilda komponenter och deras betydelse för helheten.

·       CHAKRA, KUNDALINI & KVANTFYSIK – hur allt detta hänger samman.

·       MEDITATION – syfte, facetter och grundläggande principer.

·       FILOSOFI, HISTORIK & FORMER – Patanjali, Yamas & Niyamas – varför detta är viktigt idag.

·       TOLV YOGAPASS – BASIC – som vi går igenom och gör tillsammans.

·       m.m.

 

Instruktörsutbildning steg 2 – innehåll

·       HÄLSA – koppling tidiga präglingar, stress, immun, hormoner och placebo ur ett yogiskt perspektiv.

·       AYURVEDA – yogans systersystem för hälsa och balans.

·       KVANTFYSIK & SACRED GEOMETRY – Det yogiska perspektivet.

·       MEDITATION – ÄNNU DJUPARE. Lycka, meningsfullhet, tacksamhet – mot ökad yogisk medvetenhet.

·       TOLV YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.

·       m.m.

 

Instruktörsutbildning steg 3 – innehåll

·       DET ENSKILDA MÖTET – hur praktiskt arbeta med hälsa, medvetenhet och balans hos individen.

·       FÖRSTÅ PRÄGLINGAR – Lära dig om de underliggande mönster och präglingar som styr oss alla.

·       FOLKSJUKDOMAR – vad läkarvetenskapen säger och hur yogan resonerar.

·       DET YOGISKA RECEPTET – vad ska du rekommendera för yoga, hur mycket, hur ofta m.m.

·       KONTRAINDIKATIONER – vad du kan göra och vad du inte ska göra. Individens ansvar m.m.

·       12 YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.

·       m.m.

 

Vem kan söka

Antagningskrav för instruktörsutbildning 1: att ha genomgått minst en I AM online kvällskurs före utbildningsstart. Minst två års egen erfarenhet av yogautövande (MediYoga, Kundaliniyoga, Livsyoga m.fl.). Egen pedagogisk kunskap/erfarenhet (detta ingår ej i utbildningen).

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras deltagaren till Instruktör 1 med möjlighet att registrera sig på I AM:s hemsida, rätt att leda och marknadsföra egen verksamhet.

För diplomering gäller

·       Full närvaro på alla sex kursdagar

·       Genomförda och redovisade hemuppgifter

·       Genomförd och godkänd WABING-modul (Level 1)

Missad kursdag ska tas igen, genom att medverka på motsvarande dag i annan grupp, alt. ta del av filminspelning från missad kursdag och skicka in en skriftlig redogörelse kring vad dagen handlade om, egna reflektioner mm.

Kursmaterial

·       Yogapass och meditationer

·       Texter av olika slag i PDF format

·       Filmer från alla kursdagar

·       Diplom

Av miljöskäl är allt material som ingår i utbildningen, förutom diplomet, elektroniskt. Detta innebär att alla har omedelbar tillgång till alla uppdateringar som görs i materialet.

Kursavgift per utbildning

15,900 kr inkl. moms (12,750 kr exkl. moms – ca 2,500 kr/kursdag inkl Wabing online moduler) .

Löpande medlemskap på onlinetjänsten ingår.

Betalningsvillkor

Vid anmälan kommer inom en vecka två fakturor till den mailadress du angivit i ansökan. Dels en anmälningsavgift på 2.900:- som du betalar direkt, dels en faktura på resten av kursavgiften, 13,000:- som betalas senast 30 dagar innan kursstart.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Delbetalning

Delbetalning med upp till tre delbetalningar går bra, så länge totalbeloppet är inbetalt före kursdag 5. Använd samma faktura- och OCR-nummer vid alla delbetalningar.

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.

Bokar HÄR! https://www.iamyoga.online/kurser-utbildningar/

Antal tillfällen & datum

Totalt 3 tillfällen.
  • Vecka 4: 27  januari 9-17, 28 januari 9-16
  • Vecka 8: 24 februari 9-17, 25 februari 9-16
  • Vecka 12: 23 mars 9-17, 24 mars 9-16

Kontaktuppgifter YogaCentrum:
mariestad@yoga-centrum.se
Cecilia Fredriksson
0702-411996

Prenumerera på vårt nyhetsbrev