Coachning 

Vill du utvecklas i din roll som ledare? Vill du nå dina hälsomål?
Vill du få gruppen du leder eller ingår i att fungera ännu bättre?
Vill du utvecklas som person, stärka din självkänsla och nå dina mål?

Jag heter Cecilia Fredriksson och arbetar som terapeut, coach och Yogalärare. Jag är KBT, Kognitiv Beteendeterapeut & Samtalsterapeut med grundutbildning i psykoterapi och diplomerad coach. Jag brinner verkligen för att se individer växa och utvecklas. Genom vägledande samtal och föreläsningar hjälper jag individer och grupper att sätta upp mål och nå dem på ett sätt som skapar glada och stolta individer och hållbara resultat.

Varmt välkommen!

/CECILIA

Boka tid

NÅ DINA MÅL, HUR DE ÄN SER UT...

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

OLIKA TYPER AV COACHING

·     Coaching för privatpersoner - För dig som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar. Passar dig både om du har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre.
·     Walk & Coach - För dig som vill kombinera utveckling med motion. Vi genomför det coachande samtalet samtidigt som vi promenerar. Naturen och rörelsen har visat sig hjälpa till att öka kreativiteten och hitta nya lösningar. Kan genomföras för alla ovanstående typer av coaching.
·     Chefscoaching - För ledare och chefer på alla nivåer som vill bli tydligare i sitt ledarskap och utvecklas i sin roll för att skapa starkare team och nå organisationens mål.
·     Ny som chef - För dig som för första gången går in i rollen som ledare och vill skapa en bra grund för ditt ledarskap. Vi tittar på hur du kan skapa ett personligt ledarskap utifrån dina styrkor och värderingar och hur du hanterar de utmaningar du ställs inför.
·     Medarbetarcoaching - För alla medarbetare inom organisationen som vill fortsätta utvecklas och må och fungera ännu bättre. 

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Jag erbjuder enskilda samtal, paket om fem samtal eller årsabonnemang då du får obegränsat antal samtal under ett år. Samtalen sker genom fysiska möten, telefon eller den digitala plattformen Zoom.

OBS! Hund (snäll Cockerpoo) finns ibland på kontoret så säg till om du är allergisk eller hundrädd.

Välkommen till mig, Cecilia!
Tidsbokning cecilia@stilla.care, 0702 - 41 19 96

Boka tid

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev